نشست مسئولین شهرستان قاینات با متخصصین بیمارستان شهدای قاین
  بنا به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاینات امروز یکشنبه 1400/10/12 نشست صمیمی فرماندار شهرستان قاینات، دادستان و مدیر اداره اطلاعات شهرستان با متخصصین بیمارستان شهدای قاین در محل سالن رازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاینات برگزار گردید. این نشست که با هدف افزایش ضریب ماندگاری متخصصین  و رفع چالشهای موجود برگزار گردید.  ابتدا دکتر حمیدی راد رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان  ضمن خیر مقدم در خصوص انتظارات سیستم بهداشت و درمان شهرستان قاینات از متخصصین مبنی بر افزایش  تعداد ویزیت در درمانگاه و افزایش رضایت مندی مراجعین تاکید نمود و خواستار پیگیری حق ماندگاری متخصصین از سوی مسئولین شهرستانی شد. در ادامه متخصصین به مشکلات موجود در حوزه فعالیت خود مبنی بر قرار داشتن شهرستان در لیست شهرستانهای بر خوددار و طبع آن  افزایش میزان مالیات پزشکان، دخالتهای غیر کارشناسی  افراد غیر متخصص در امور درمان، فرهنگ سازی در خصوص برخورد مناسب بیماران و اطرافیان با متخصصین  اشاره نمودند. در پایان فرماندار شهرستان، دادستان و مدیر اداره اطلاعات به مشکلات مطرح شده از سوی متخصصین پاسخ دادند.