شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
بازديد سرپرست شبكه از مركزآموزش بهورزي قاين

پيرو بازديدهاي ميداني از واحدهاي تابعه  وپيگيري موضوعات مربوط به امورساختماني وتاسيساتي واحدهاي تحت پوشش  سرپرست شبكه بهمراه   جانشين هاي شبكه ومركزبهداشت ، حراست وامورساختماني از مركزآموزش بهورزي  بازديد بعمل اوردنددكتر شوكتي فرد هدف از اين بازديد را پيگيري اقدامات انجام گرفته درزمينه رفع مشكلات ساختماني وتاسيساتي اين مركزعنوان نمودند.

 

منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
47
تاریخ:
1394/10/05
Powered by DorsaPortal