شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
رئيس اداره ريشه كني مالاريا از مركزبهداشت شهرستان بازديدكرد

دكتر رئيسي  رئيس اداره ريشه كني مالاريا ي مركزمديريت بيماريهاي وزارت بهداشت درمان از مركزبهداشت شهرستان قاينات بازديد كردند در اين بازديد كه با حضور وهمراهي دكتر مهديزاده معاونت بهداشتي دانشگاه ودكتر زنگوئي معاون فني ودكتر شايسته مدير گروه  بيماريهاي مركزبهداشت استان وخانم حسيني مسئول آزمايشگاه مركزبهداشت استان انجام شد برنامه كنترل مالارياي شهرستان قاينات مورد بررسي وارزيابي قرارگرفت وراهكارهاي اجرائي در خصوص ارتقاي برنامه ريشه كني مالاريا  پيشنهاد شد.

 
منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
62
تاریخ:
1394/08/04
Powered by DorsaPortal