شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
نتايج اوليه چهارمين دوره انتخابات نظام پرستاري استان اعلام شد

بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه، نتايج اوليه چهارمين دوره انتخابات نظام پرستاري در شهرستان هاي بيرجند و قائن اعلام شد.

بنا به اين گزارش در حوزه انتخابي بيرجند 7 نفر پرستار و 2 نفر بهيار و در حوره انتخابي قائن 6 نفر پرستار، 2 نفر بهيار و 1 نفر كارشناس هوشبري به عنوان اعضاي هئيت مديره نظام پرستاري شهرستان هاي مذكور انتخاب گرديدند.

 

ليست كانديداهاي منتخب در حوزه بيرجند با تعداد راي

1

غلامحسين محمودي راد

147 راي

2

عبدالحكيم قاسمي (پرستار)

143 راي

 3

سيدعليرضا سعادتجو (پرستار)

119 راي

 4

محمد جاني(پرستار)

112 راي

 5

محمدرضا يحيي شيباني(پرستار)

105 راي

 6

اميرحسين هروي(پرستار)

100 راي

 7

محمود قرباني (پرستار)

95 راي

 8

حليمه خاتون دباغپور (بهيار)

147 راي

 9

حسين مظفريان (بهيار)

 97 راي

اعضاء علي البدل :
 1- حسن فروزانفر  90 راي        2- معصومه قطبي 79 راي         3- طاهره رمضاني (بهيار) 51 راي

 

ليست كانديداهاي منتخب در حوزه قاين با تعداد راي

1

حسن زحمتكش (پرستار)

80 راي

2

علي دشتگرد (پرستار)

68 راي

3

سيدمجيد ناظمي(پرستار)

65 راي

4

حليمه جانپرس (پرستار)

52 راي

5

شكرا... حيدري(پرستار)

50 راي

6

سيدمصطفي محسني زاده(پرستار)

42 راي

7

مهدي روشن(بهيار)

63 راي

8

قربان صحتي (بهيار)

52 راي

9

محمود اصغرزاده(كارشناس هوشبري)

57 راي

 

اعضاء علي البدل :
 1- اسماعيل زارع(پرستار)  32راي      2- زهرا برزگر(بهيار) 26راي     3- عباس علي پور (كارشناس هوشبري) 37راي

گفتني است چهارمين دوره انتخابات نظام پرستاري روز جمعه 29 خرداد ماه سال جاري همزمان با سراسر كشور در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه برگزار گرديد.

لازم به ذكر است در حوزه هاي انتخابي شهرستان هاي بيرجند و قائن دو صندوق ثابت در مركز آموزشي درماني وليعصر(عج) و بيمارستان شهداء قائن از ساعت 10 صبح لغايت 16 جهت اخذ راي مستقر بود كه به منظور مشاركت بيشتر راي دهندگان واجد الشرايط، انتخابات به مدت 4 ساعت تمديد گرديد.

شايان ذكر است 4 صندوق سيار نيزبر اساس برنامه اعلام شده در صورت جلسه هئيت اجرايي و هئيت نظارت چهارمين انتخابات هئيت مديره هاي نظام پرستاري استان به شرح ذيل در مراكز تابعه دانشگاه جهت اخذ راي استقرار يافته بود
صندوق سيار 1: نهبندان(بيمارستان شهيد آتشدست) – سربيشه ( شبكه بهداشت و درمان) – درميان (شبكه بهداشت و درمان)
صندوق سيار 2: طبس(بيمارستان شهيد مصطفي خميني) – ديهوك (مركز بهداشت) – عشق آباد (مركز بهداشت)
صندوق سيار 3: فردوس(بيمارستان شهيد چمران) – بشرويه (بيمارستان شفا) – سرايان(شبكه بهداشت و درمان)
صندوق سيار 4: آرين شهر(مركز بهداشت) – خضري(مركز بهداشت) – حاجي آباد(شبكه بهداشت و درمان)

 

 

منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
73
تاریخ:
1394/04/01
Powered by DorsaPortal