شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
بازديد معاونت محترم بهداشتي از مركز بهداشتي درماني شهري يك و …
در تاريخ 27/8/1393آقاي دكتر شوكتي فرد معاون محترم بهداشتي و رئيس مركز بهداشت به اتفاق كارشناسان ستادي مركز بهداشت در قالب بازديد مديران جهت بررسي عملكرد و شاخص هاي بهداشتي,نحوه تكريم ارباب رجوع واجراي امورات اداري از مركزشهري يك و خانه هاي بهداشت روم و خرواج بازديد بعمل آوردند كه از مباحثي چون وضعيت مراقبت بيماران مبتلا به فشار خون بالا و ديابت ، مشكلات بيماريابي سل،مالاريا،التور،بهداشت روان و مراقبت مادران ،كودكان(سالم و بيمار) ،سالمندان و فعاليتهاي آموزشي و.... بازديد و پيشنهادات كاربردي در جهت رفع مشكلات ارائه گرديد .
منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
55
تاریخ:
1393/08/28
Powered by DorsaPortal