شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
دومين كارگروه بهداشت ودرمان وسلامت برگزارشد

دومين كارگروه بهداشت ودرمان وسلامت با حضور تعدادي از اعضاي اين كارگروه  برگزارشد.

 

اقاي دكتر عارفي فر رئيس  كارگروه بهداشت ودرمان وسلامت  در ابتداي اين كارگروه اظهارداشت: حملات به جمهوري اسلامي با حدت وشدت بيشتر وارد فاز اقتصادي شده است  وهرراهي را دشمنان رفته اند كه به زعم خودشان ميخواهند انقلاب ما 40سالگي خود را نبيند واز جائي كه خداوند درقرآن اورده است ومكرو مكرا... والله خير الماكرين .خداوند مسير تحقق       ا نقلاب را مهيا نموده است عدد 40در جامعه وفرهنگ مااز قداست ويژهاي برخورداراست لذا در  40سالگي انقلاب  ما بايد برنامه ها ودستاوردهاي شاخص مربوط به سلامت را به اطلاع مردم برسانيم.

درادامه اعضاي حاضر به ارائه پيشنهادات خود پرداختند وموارد زير مورد تصويب قرار گرفت:

-          ويزيت رايگان در 40روستاي محروم ودور افتاده شهرستان قاينات كه  دسترسي انان به دريافت خدمات بهداشتي ودرماني با مشكل مواجه است وفاقد استقرار نيروي ارائه  دهنده  ي خدمات بهداشتي ودرماني بصورت دائم يا موقت هستند.

-          تهيه كليپ هاي يك دقيقه اي وارائه آن در فضاي مجازي توسط مسئولين ادارات مختلف عضو كارگروه بهداشت ودرمان با محوريت ارائه دستاوردهاي آن مجموعه به مردم از طريق فضاي مجازي كه بيشترين گروه هدف در اين برنامه نوجوانان وجوانان هستند كه بسياري از فضاهاي دوران انقلاب اسلامي را درك نكرده اند واز بسياري جهات دستاوردهاي مهم واساسي نظام و انقلاب را درك ننموده اند.

-          اعزام تيمهاي مشترك ويزيت وداروي رايگان با همكاري اداره هلال احمر شهرستان وارائه آموزش وويزيت رايگان دامهاي روستائيان با همكاري اداره دامپزشكي واعزام كارشناسان اداره دامپزشكي بهمراه تيم سلامت .

-          ارائه دستاوردهاي چهل ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي توسط هراداره بصورت نمودار واينفوگرام  وتحويل ان به روابط عمومي بعنوان دبير كارگروه بهداشت ودرمان وسلامت جهت تهيه كليپ و... وارائه ان در نمايشگاه دستاوردهاي 40ساله نظام اسلامي  بويژه در غرفه محل استقرار كارگروه بهداشت ودرمان وسلامت در محلي كه ازسوي فرمانداري وسازمان تبليغات مشخص وتعيين خواهد گرديد.

-          برنامه ريزي واجراي برنامه تبليغي در زمينه عملكرد ادارات عضو كارگروه بهداشت ودرمان وسلامت توسط روساي ادارات مربوطه  در طي دهه با همكاري سازمان تبليغات اسلامي شهرستان در مساجد سطح شهر وشهرستان قاينات.

 
منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
61
تاریخ:
1397/10/22
Powered by DorsaPortal