شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
دومين كميته بيماريهاي مشترك انسان و دام برگزار شد
دومين كميته بيماريهاي مشترك انسان و دام  با حضور اعضاءدر محل اتاق معاونت بهداشتي با دستور كار بررسي روند بروز بيماريها و راهكارهاي كنترل بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام برگزار شد كه ابتدا دكتر شوكتي معاون محترم بهداشتي و رئيس مركز بهداشت با ارائه اسلايد روند بروز بيماريهاي سالك ،تب مالت ،تب هاي هموراژيك،سياه زخم،كيست هيداتيد و بروز موارد حيوان گزيدگي را در 5 ماهه اول امسال و مقايسه آن با 5 ماهه سال گذشته را تحليل نمودند و پس از مرور صورتجلسه قبل و جمع آوري نظرات و پيشنهادات حاضرين مصوبات لازم از قبيل تدوين برنامه جامع آموزشي براي عشاير و دامداران ، پيگيري واكسيناسيون دامها ، پيگيري راه اندازي ميدان عرضه موقت دام و.....براي كنترل بيماريهاي مشترك تصويب شد.
منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
31
تاریخ:
1393/07/06
Powered by DorsaPortal