شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
برنامه ريزي كمپين بسيج ملي اطلاع رساني تغذيه برگزارگرديد.

15 لغايت 30 ديماه مطابق همه ساله كمپين تغذيه با عنوان بسيج ملي تغذيه با هدف اطلاع رساني در خصوص تغذيه سالم  برگزار ميگردد لذا در اين رابطه جلسه مشورتي وبرنامه ريزي در خصوص تغذيه سالم در محل اتاق رياست مركزبهداشت با حضور كارشناسان ستادي مركزبهداشت ونمايندگاني از اداراتن مختلقف سطح شهرستان قاينات برگزار گرديد اقاي فاطمي كارشناس تغذيه مركزبهداشت در اين رابطه گفت : مطابق هر سال از 15لغايت 30دي ماه بسيج ملي اطلاع رساني تغذيه با شعار چاقي تهديد سلامت امروز وفردا ، مراقب باشيد. نامگذاري شده كه روز شمار آن  نيز بدين شرح است:

15دي ماه : كنترل وزن با افزايش تحرك بدني.

16دي ماه :آگاه سازي كاركنان در پيشگيري وكنترل چاقي.

17 دي ماه : نقش تغذيه در پيشگيري وكنترل چاقي در دانش آموزان.

18دي ماه : نقش همياران تغذيه دراصلاح الگوي غذائي دانش آموزان.

19دي ماه: مقابله با چاقي وآگاه سازي كارمندان.

20 دي ماه : جايگاه پايگاه تغذيه سالم درمدارس در پيشگيري از چاقي.

21دي ماه : نقش والدين در پيشگيري وكنترل چاقي در كودكان.

22 دي ماه : نقش تغذيه در پيشگيري وكنترل چاقي در دانشجويان.

23 دي ماه : نقش همكاري سازمانها درپيشگيري وكنترل اضافه وزن وچاقي.

24 دي ماه : رسانه وترويج الگوي غذائي سالم.

25 دي ماه : رسانه وآگاه سازي جامعه از عوارض چاقي.

26 دي ماه : نقش صنايع غذائي در توليد موادغذائي سالم.

27 دي ماه نقش صنوف در تهيه وتوزيع غذاي سالم.

28 دي ماه: نقش تغذيه سالم درمهد كودك ها براي پيشگيري وكنترل چاقي.

29 دي ماه : نقش سفيران سلامت در خود مراقبتي وكنترل چاقي.

30دي ماه : نقش بهداشت ر.وان در پيشگيري وكنترل چاقي.

 
 
منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
116
تاریخ:
1396/10/06
Powered by DorsaPortal