شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
كميته درون بخشي بيماريهاي منتقله از طريق اب وغذا تشكيل شد
كميته درون بخشي بيماريهاي منتقله از طريق اب وغذا درمحل مركزبهداشت شهرستان تشكيل شد آقاي دكتر شوكتي فرد معاون بهداشتي ورييس مركزبهداشت در اين خصوص گفت: با توجه به فرارسيدن فصل گرما وهمچنين خشكسالي هاي پياپي پيش بيني ميشود بيماريهاي منتقله از طريق اب وغذا افزايش يابد بنابراين در جهت جلوگيري از افزايش اين بيماريها اقداماتي از قبيل : آموزش وحساس سازي عموم مردم جامعه نسبت به بيماريهاي اسهالي از طريق درج مطالب اموزشي در نشريات شهرستان وهمچنين تهيه وتوزيع پمفلت هاي اموزشي وبرگزاري جلسات اموزشي ويژه پزشكان وكارشناس وكاردانهاي بهداشتي مراكز ازجمله برنامه هاي اجرايي مركزبهداشت خواهد بود.
منبع:
شبكه بهداشت و درمان قاين
تعداد بازدید:
35
تاریخ:
1393/04/16
Powered by DorsaPortal