شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
بازدید سرپرست شبکه از پانسیون نیروهای طرحی

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان بهمراه گروهی از کارشناسان ستادی شبکه از پانسیون نیروهای طرحی مرد بازدید بعمل آوردند دکتر شوکتی فرد دراین خصوص اظهار داشت  پانسیون نیروهای طرحی مرد درواحد 13 از سری ساختمانهائی است که دراختیار شبکه بهداشت قراردارد لذا تجهیز  وانجام امورات تاسیساتی وساختمانی آن برعهده ماست ایشان افزودند این ساختمان دارای نواقص ساختمانی وتاسیساتی  وهمچنین کمبودهای  تجهیزاتی زیادی است که سریعا نیاز به پیگیری دارد لذا در این خصوص دستورات لازم به مسئولین تاسیسات واموساختمانی شبکه داده شد تا در اسرع وقت مشکلات موجود مرتفع گردد.

 
 
منبع:
شبکه بهداشت و درمان قاین
تعداد بازدید:
91
تاریخ:
1395/05/04
Powered by DorsaPortal