شبکه بهداشت و درمان قاین
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
بازدید سرزده سرپرست شبکه بهداشت و درمان از مرکز خضری،خانه بهداشت دهشک و پایگاه اورژانس جاده ای خضری

 سرپرست شبکه بهداشت بهمراه گروهی از کارشناسان ستادی مرکزبهداشت بطورسرزده جهت بررسی عملکرد و ضعیت کاری خانه بهداشت آموزشی دهشک از عملکرد و وضعیت ساختمانی خانه بهداشت بازدیدبعمل آمد و موضوعاتی چون آشنایی با برنامه های طرح تحول سلامت ،ساختار آموزشی shep model تب مالت و برگزاری کلاس زآموزشی بر پایه اسلاید های shep model تب مالت  و پاکسازی و نظافت محوطه خانه بهداشت  و ...مورد تاکید قرار گرفت و در بازدید از پایگاه اورژانس توانایی پرسنل در بازگشایی راه هوایی  بیمار فاقد هوشیاری احتمالی و برنامه کشیک  پایگاه و تاکید بر پشت سرهم نبودن کشیک ها و  تجهیزات و داروهای واحد مورد بازدید قرار گرفت و مشکلات آمبولانس بررسی و تاکید بر اصلاح آن صورت پذیرفت .و در بازدید از مرکز از پانسیون در حال ساخت بازدید و روند اجرایی مورد ارزیابی و برای ماماها و پرستاران مانور احیاء  مریض احتمالی انجام و ما ما ها در این مورد احتیاج به یادگیری داشتند که توصیه شد در این مورد توانمند گردند وشاخص های  پنل مدیریتی  و برنامه عملیاتی  مرکز بازدید و نواقصی داشت که توضیهای اصلاحی لازم صورت پذیرفت .

 
 
منبع:
شبکه بهداشت و درمان قاین
تعداد بازدید:
145
تاریخ:
1395/04/06
Powered by DorsaPortal