۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
وظایف
تاریخ به روزرسانی: 1392/02/29

 

ماده 2 : وظايف مركز آموزش بهورزي

الف -پذيرش بهورز

از طريق تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان و با حضور : مدير مركز آموزش بهورزي كارشناس مسئول گسترش مركز بهداشت شهرستان رئيس مركز بهداشت شهرستان مسئول كارگزيني مركز بهداشت شهرستان به منظور:

1- تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

2- بررسي پستهاي بلاتصدي بهورز

3- اعلام نياز وتعيين اولويت ها به مركز بهداشت استان و پيگيري كسب مجوز با همكاري حوزه معاونت بهداشتي

4- توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر خا نه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم ، شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره از طريق مراجعه مستقيم مدير ،مربيان و كارشناسان واحد گسترش مركز بهداشت شهرستان

5- بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

6- اطلاع رساني در خصوص پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر از طريق نشر آگهي در مساجد ،خانه بهداشت ،مراكز بهداشتي درماني ، اماكن عمومي و غيره

7- جمع آوري و بررسي مدارك مورد نياز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظيم پرونده و صدور كارت شركت در جلسه آزمون

8- تائيد بومي بودن و محل سكونت داوطلبان

9- برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

10- اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركز آموزش بهورزي

11- فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مركز صورت مي گيرد.

ساير وظايف مركز آمو زش بهورزي:

· تامين امكانات رفاهي دانش آموزان ( طبق آيين نامه )

· اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

· برگزاري آزمونهاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهايي

· برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش ماما روستا (طبق آيين نامه ماما روستا )

· برگزاري برنامه آموزشي دوره آموزش بهورز ماما (طبق آيين نامه بهورز ماما )

· تدوين طرح درس روزانه و كلي و چك ليست هاي آموزشي

· برگزاري امتحانات هر پايه در طول دوره آموزش

· تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

· بر پايي اردوهاي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان

· اجراي آموزش عملي و كارآموزي كمكهاي اوليهو...... در بيمارستان

· همكاري با فصلنامه بهورز , جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرم هاي نياز سنجي كاركنان

· تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

· طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري ( از راه دور ) بهورزان و برگزاري آزمون فصلنامه بهورز

· تشكيل كميته آموزش شهرستان ( رئيس مركز بهداشت شهرستان , مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي )كه به منظور اجراي وظايف زير صورت مي گيرد.

1-نيازسنجي آموزشي به صورت متمركز و بررسي اطلاعا ت ماندگار از دوره هاي برگزار شده جهت بهورزان با همكاري واحدهاي ستادي

2-اعلام نتايج نياز سنجي ها به واحد هاي ستادي

3-دريافت نيازهاي آموزشي كاركنان از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان

4- تطبيق نيازهاي واحدها با نياز واقعي بهورزان و شرايط موجود

5-برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي با همكاري واحدهاي ستادي

6-نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي بر اساس چك ليست ( تهيه طرح درس ، پيش آزمون و پس آزمون , نحوه تهيه سئوالات , انتخاب مربي و ... )

7-ارزشيابي دوره هاي آموزش در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهاد ها و تعيين نارساييها و ارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائيها و بهبود آموزش

8- تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي

9-مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي آموزشي , ارزشيابي آنها و تجزيه و تحليل نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان و انعكاس آن به مسئولين اجرايي

10-بررسي سياستها و خط مشي هاي نظام اداري كشور در زمينه آموزش كاركنان دولت

11-شناسايي استراتژيها و جهت گيريها ي آموزشي

12-بررسي و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشكلات آموزشي و ارائه طرحهاي اجرايي مناسب

13-انجام مطالعات و پژوهش در زمينه برنامه هاي آموزشي اجرا شده در سطح آموزش و اجرا

14-بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي تخصصي مديريت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب با همكاري واحدهاي مرتبط مركز بهداشت

15-تعيين روش و شيوه آموزش با هماهنگي واحدهاي ستادي

16 -تامين و پيگيري ايجاد فضا و وسايل كمك آموزشي مناسب

17 -شركت درجلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در اجراي برنامه ها و انتقال آموزشها به ساير رده ها

18-برنامه ريزي جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه وتحليل كار گاه هاي بر گزار شده

19- برگزاري كلاسهاي عملي و مهارت آموزي جهت كاركناني كه در اين زمينه نياز به آموزش دارند .

20- مشاركت در برگزاري دوره هاي كارورزي، كارآموزي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

21- مشاركت در آموزش دانشجويان دوره هاي پزشكي اجتماعي و جامعه نگر

22- مشاركت در ارتقاء برنامه هاي آموزشي و كارآموزي دانشجويان با همكاري دانشكده ها

23- مشاركت درجلسات هماهنگي دانشكده ها جهت انتقال مشكلات موجود دوره كارآموزي دانشجويان در مراكز بهداشتي درماني به آنها

24- برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحد هاي ستادي

25- انتخاب بهورز و مربي نمونه

26- تشكيل شوراي بهورزي

27- حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان

28- مشاركت در نظارت بر عملكرد كاركنان مراكز بهداشتي درماني

29- نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و باز خورد به مدير مركز مربوطه

30- ارسال نتايج نظارت ها و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان

31- مشاركت در كميته هاي آموزشي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان

32- همكاري با مركز بهداشت در راه اندازي خانه هاي بهداشت دانش آموزي و مراكز بهداشتي درماني جديد

33- تمهيد مقدمات دريافت ديپلم كار دانش بهورزان

34- مشاركت در امور اداري بهورزان ( ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ،تغيير عنوان و ...)

35- پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني

36- تامين امور رفاهي بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همكاري امور اداري

37- مشاركت در كميته نقل و انتقالات (به ويژه بهورزان)

ü تذكر: دبير كميته آموزش مدير مركز آموزش بهورزي مي باشد .

توجه : لازم است جهت برگزاري هر چه بهتر آموزشها با هماهنگي مديرمركز از مربيان توانمند در امر تدريس استفاده گردد .

تعداد بازدید: 975
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبی- قاین - بلوار سیمان شهر - نبش بلوار سرداران شهید - شبکه بهداشت و درمان قاینات
تلفن: 8-32565541-056     دورنگار: 32565520-056   کدپستی 9761441549     E-mail: qen@bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal